Sulšecy leža jenož něšto kilometrow južnje Kulowa při Čornym Halštrowje. Južnje Sulšec ćeče rěka přez idyliski niwowy lěs. W měrcu a aprylu tam běły podlěsk krasnje kćěje.

Mjeno Sulšecy woznamjenja po wšěm zdaću „wjes wěsteho Suliša“ – załožićela abo snano prěnjeho starosty wsy.  

Sulšečan wokolina je wot pradawna wobsydlena. W pěskowej jamje na sewjeru wsy wjele dopokazow za to namakachu, kaž wjacore specielnje wozdobjene amfory, kiž drje pochadźeja z rownišća z młódšeje kamjentneje doby před něhdźe 5.000 lětami. Z bronzoweho časa před něhdźe 3.000 lětami su dalše sudobja, kiž su acheologojo tule namakali. 1209 so „Zhulisdorph“ w dokumenće klóštra Marijina hwězda jewi, jako bě klóšter wsy Sulšecy a Salow za 120 hriwnow kupił.

W 15. a 16. lětstotku wjele ludźi w Sulšecach na mór zemrě. Nalěto, hdyž taješe, měješe so wjes často z wulkej wodu bědźić.  

1822 přirjadowachu wjes delnjošleskemu wokrjesej Wojerecy. Po wospjetnych změnach 

– 1945 do Sakskeje, 1952 do braniborskeho wobwoda Choćebuza – słušeja Sulšecy wot 1990 zaso do Sakskeje.

W 1950tych lětach bu Čorny Halštrow regulowany. Z tym bě strach wulkeje wody dosć derje zwuzdźeny. 1952 so Sulšecy a Lubhozdź do zarjadniskeho zwjazka zjednoćištej, doniž so Sulšecy 1994 městu Kulowej njepřizamknychu. 

krótka info

prěnje naspomnjenje: 1290
zagmejnowanje: 1994
ličba wobydlerjow: 295
ličba bydlenskich domow: 74
wjesny předstejićer: Georg Brösan

ZAJIMAWOSTKI

Kapałka w Sulšecach

Wot 1716 maja w Sulšecach swoju cyrkwičku. “Sponsorował” bě ju Lukaš Jachomec, kotryž bě w Šleskej z fararjom. Pochadźeše z wjeski Němcow a chcyše swojej ródnej wsy kamjenje za Boži dom darić. To pak buram w Němcach hišće njebě dosć – wapno za twar nochcychu sami wobstarać. Tuta skuposć Jachomeca tak rozhněwa, zo da kamjenje zaso wotwozyć. Z nich nasta potom w Hózku móst, a zbytk wužichu za twar kapałki w Sulšecach. 

1842 cyrkwinu łódź wuzběhnychu, tak zo bě kapałka nětko wysoka a nahladna. Jako cyrkej w Kulowje 1863 wobnowjachu, móžachu tu za cyłu wosadu Božu mšu swjećić. Sulšečan cyrkwička je prosty barokny twar z walbowej třěchu a wěžičku na ponošku.   

Impressionen: