Trjebaće snano informacije wo Kulowje abo geografiske karty wo wólnočasnych móžnosćach w kónčinje? Abo planujeće wulět do krajiny Hornjołužiskeje hole a hatow abo chceće Łužisku jězorinu zeznać abo so na slědy Krabata podać?   

Naši sobudźěłaćerjo w měšćanskej informaciji Wam rady pomhaja a doporuča Wam cile za wulěty do blišeje a zdalenišeje wokoliny abo Wam kwartěr za Waše přebytk w našej gmejnje sposrědkuja.  

W našej měšćanskej informaciji dóstanjeće darmotne brošurki, flyery, informaciski material wo turistiskich zajimawostkach regiona a někotryžkuli pokiw na zarjadowanja. Nimo toho móžeće sej tam publikacije a suweněry z Kulowa kupić. Informacija je w měšćanskej bibliotece zaměstnjena a je tež w samsnym času wotewrjena.

Informacije dóstanjeće tež w radnicy

stwa 10
tel.: 035725/75520

NAŠA MĚŠĆANSKA INFORMACIJA

Kamjenska dróha 22
02997 Kulow
wjednica:
Sabine Scholze
tel.: 035725/70338

PÓSTOWA ADRESA

měšćanske zarjadnistwo Kulow
Torhošćo 1
02997 Kulow
publikacije
Broschüre 300 Jahre Karneval in Wittichenau 1,00 euro
Broschüre zu Postsäulen und Meilensteinen 7,50 euro
Broschüre Stadtführer Kamenz 6,60 euro
Mappe für das Wittichenauer Wochenblatt 6,00 euro
Bildmappe mit 8 Zinkographien des Meißner Graphikers Wolfram Hänsch 16,00 euro
Wittichenau – Ein Streifzug durch die Vergangenheit. Bildband mit historischen Fotos. 15,50 euro
Broschüre 750 Jahre Wittichenau 1,00 euro
Henry Krause: Wittichenau. Eine katholische Kleinstadt und das Ende der DDR. 4,00 euro
Mathias Wenzel Jäckel. Bildhauer aus Wittichenau. Katalog zur Ausstellung 1,00 euro
Panoramakarte Marktansicht 2,90 euro
wabjenske artikle
płatowy měšk z woponom Kulowa 2,00 euro
nalěpk za awto z woponom Kulowa 1,50 euro
připinak z woponom Kulowa 1,00 euro
připinak Kulow – Tanvald 1,00 euro
připinak towarstwa třělcow 2,00 euro
pohladnicy města Kulowa 0,90 euro
pohladnica Kulow (wulki format) 0,70 euro
memory – Hornjołužiska hola a haty 3,99 euro
předešćnik „725 lět měšćanske prawo“ 15,00 euro
Kuli „725 lět měšćanske prawo“ 1,00 euro
KRABAT wumolowanska knižka 1,00 euro
KRABAT karty za dwójnu hłójčku 3,50 euro
hudźbne CDje
CD Tanvalder Kinderchor 5,00 euro
CD Helau Wittichenau – Wittichenauer Faschingsschlager 5,00 euro
CD Kolpingchor – geistliche Lieder und volkstümliche Weisen 5,00 euro
CD Kolpingchor – Lieder zu Advent und Weihnacht 5,00 euro
piwowe škleńcy
wulka škleńca Pumpot 3,00 euro
mała škleńca Pumpot 2,80 euro

WOTEWRJENE

póndźelu 13 – 17
wutoru 13 – 17
srjedu zawrjene
štwórtk 9 – 12 a 13 – 18
pjatk 9 – 12