Alter Bahnhof Wittichenau

Žurlu w Starym dwórnišću poskića měšćanske zarjadnistwo za zjawne zarjadowanja abo priwatne swjedźenje. Wulka rumnosć z wysokimi woknami, swětłožołtymi sćěnami a hrjadami na wjerchu je přitulna a swětła. Tejka z dosć škleńcami a šalkami kaž tež 100 modernych stólcow tu za hosći k dispoziciji steja, hač na seminarach a přednoškach abo narodninach a na kwasu. Moderne nuzniki, tež za zbrašenych, tu wězo tež su. Twarjenje wobdawa rjany teren z multifunkcionalnym sportowanišćom. Na sewjernym boku domu je dosć městna za parkowanje. Wšitko je bjez barjerow přistupne. 

Twarjenje bu 1908 jako dwórnišćo za wosobowe a nakładne ćahi linije Budyšin-Hóznica (Choćebuz) natwarjene a so hač do 1974 za to wužiwaše. Mjez 1991 a 1993 bu wobšěrnje saněrowane. Něhdyša hala za nakładne twory je dźensa tuta žurla, kotraž bu 2005 hišće raz wobnowjena. Samsne lěto tež železniskej wagonaj na tutym arealu swoje městno dóstaštej. W jednym z njeju je mały muzej wo stawiznach dwórnišća. Twarjenje dwórnišća pak je město w lěće 2018 na hort přetwariło. 

žurlu skazać

Prošu wobkedźbujće, zo město tutu žurlu jenož přenaja. Napoje a jědź za swoje zarjadowanje dyrbi sej wužiwar sam wobstarać a ma so tež wo to starać, zo žurlu zaso čistu přepoda. Chceće-li sej žurlu w Starym dwórnišću skazać, móžeće do kalendra (hlej pódla) pohladać, hač je za Waš termin swobodna. Skazać móžeće sej žurlu potom w měšćanskim zarjadnistwje. Štóž chce, móže sej rumnosć najprjedy wobhladać. 

Stare dwórnišćo dźensa

KONTAKT

Beate Hufnagel
Torhošćo 1
02997 Kulow
stwa 11
telefon: 035725/75520

KALENDER ZA SKAZANKI