Z tuchwilu nimale 40 sobudźěłaćerjemi je město Kulow wažny lokalny dźěłodawar. Poskićujemy dźěłowe městna w bliskosći, kiž su wěste a maja přichod. Tež praktikumy a słužby dobrowólnikow su pola nas móžne.

Pójće sobu do našeho teama a přinošujće k pozitiwnemu wuwiću Kulowa! Wo slědowace wupisane městna w měšćanskim zarjadnistwje a w našich komunalnych zawodach směće so požadać: 

wupisane městna

tuchwilu žane njejsu

Zwjazkowa słužba dobrowólnikow

Štóž chce so za powšitkowne dobro angažować, móže to we wobłuku słužby dobrowólnikow w našej gmejnje činić. Zwjazkowa słužba dobrowólnikow wukonja so w normalnym padźe cyły dźeń a je zwjetša praktiske pomocne dźěło. Młodym dobrowólnikam skića so šansa, sej nowe kompetency zdobyć a so na powołanske žiwjenje přihotować. A trochu starši dobrowólnicy móža tam swoje nazhonjenja ze žiwjenja a powołanja nałožować. 

Město Kulow poskićuje dobrowólnikam stajnje słužbu we wobłukach sport/kultura a  přirodoškit. Naprawa traje jedne lěto. Dźěłowy čas je 40 h wob tydźeń. Płaćimy měsačny kapsny pjenjez. Tuchwilu pytamy dobrowólnikow za slědowace wobłuki:  

  • Za podpěru we wobłuku přirodoškita a kultury/sporta pytamy angažowanych dobrowólnikow, kiž su starši hač 27 lět, rady tež rentnarjow, přijimarjow ALG II a ludźi, kiž njejsu dźěławi. Zajimcy móža so kóždy čas w radnicy přizjewić. 

wupisanje městna za Zwjazkowu słužbu dobrowólnikow  

praktikumy

Kotre powołanje by so mi hodźało? Na kotrych powołanskich polach móžu něšto noweho wuknyć a swoje sylnosće nałožować? Praktikum we wobłuku šulskeho praktikuma abo jako naprawa dalekubłanja hustodosć pomha, zo móžeš so lěpje orientować. Rady Was při tym podpěrujemy. 

KONTAKT

partnerka za personalne prašenja
Margit Schmiegel
běrow měšćanosty
tel.: 035725/ 75511
partnerka za prašenja słužby dobrowólnikow
Beate Hufnagel
tel.: 035725/ 75520