Póndźelu a pjatk předawaja na Kulowskim torhošću produkty z regiona. Wot 7 do 16 hodź. móžeće so tu z dobrotami z regiona zastarać. 

Hač mloko abo twarožk z „Krabatoweho swěta mloka“, rybu z bliskich hatow abo sad a zeleninu z wokolnych polow a zahrodow – na wikach w Kulowje dóstawaće słódne produkty, kiž ze swojej čerstwosću wabja. Tež pječwo, mjaso a kołbasu, rostlinki a kwěćele móžeće sej tu kupić. Za tym kaž je runje sezona, móžeće sej tež hromak abo rabarber, hriby abo holanske jahodki z wikow sobu domoj wzać. Tež to je wikowarjam wažne. Nimo žiwidłow su na tutych wikach tež blida ze wšelakej drastu abo z wěcami za domjacnosć.   

Kupcam so lubi, zo móža tu z producentami žiwidłow porěčeć a woni chwala sej jich dobre poradźowanje. Ludźo rady pola swojich susodow kupuja, kotřiž zwonka města swoje pola wobdźěłaja a kiž so wo porjadne wuměnjenja za swój skót staraja. Wiki pak su – wosebje pjatk – tež woblubowane zetkawanišćo, hdźež móžeš pobachtać – młodźi a stari, Kulowčenjo a ludźo z wjeskow.  

Tuž pójće a hladajće, što tu wšitko je! Dajće sej přijomnu atmosferu na wikach lubić a přeswědče so wo kwaliće produktow, kiž su přewažnje ekologisce plahowane. 

KONTAKT

Günter Hornig
radnica
stwa 2
telefon: 035725/ 755-27

PŘEHLAD

termin:
srjedu a pjatk  wot 7 do 16 hodź.
poskitk:
žiwidła z regionalneje produkcije, drasta, domjaca potrjeba, rostliny