Wutrobnje witajće na homepage měšćanskeho
zarjadnistwa Kulow w dwurěčnej Hornej Łužicy!

Kulow – čiłe a přijomne žiwjenje kaž w swójbje

Viel Grün, Platz zum Toben und Spielen – in Wittichenau aufzuwachsen, ist für Kinder ein Vergnügen

Wšelake města we Łužicy so z tym bědźa, zo jim wobydlerjo ćěkaja. W Kulowje je to nawopak: Hižo přez lěta je trend tajki, zo młode swójby rady sem přićahnu. Dokelž wědźa: W Kulowje je dobre žiwjenje. Tu knježi swójbny raz, město je rjane a čiste, ludźo haja wjele nałožkow a tradicijow zhromadnje. Pěstowarnje, šule, lěkarjow a nakupowanišća maš tu blisko. A do Drježdźan, Choćebuza a Zhorjelca njeje daloko a přirodu maš před chěžinymi durjemi. Woprawdźe dobry to blečk, hdźež móža dźěći wotrosć a stari nazymu swojeho žiwjenja přežiwić! Pójće a přeswědče so sami wo přijomnym žiwjenju w našej gmejnje! 

Zhromadnje so žiwjenja wjeselić – naše město rady swjeći

Karneval in Wittichenau

Kulow je katolska kupa a tohodla tu ludźo hižo přez lětstotki dobru mjezsobnosć haja.  Zo swójby, susodźa a přećeljo hromadźe dźerža, je za Kulowskich kaž žohnowanje.We wjace hač 30 towarstwach a runje telko iniciatiwach mnozy ludźo tutu zhromadnosć sobu twarja. Hač na třělcowskim swjedźenju abo na swjedźenju piwarnje, na wulkim podawku Kulowskich póstnic abo festiwalu při měšćanskim haće  – je wjele składnosćow, hdźež so wobydlerjo tutoho zboža wjesela. Tuž pójće a swjećće z nami!

Mjez holu a hatami – wodychnyć w najrjeńšim kućiku Łužicy

Rings um Wittichenau laden zahlreiche Radwege zu entspannten Touren

Ćicha idylka, přećelni hosćićeljo a nałožki, kiž ludźo tule hižo lětstotki haja – w našej gmejnje wšitko je, štož našu Łužicu powabliwu čini. Bohata přiroda a potajne městna tu wobkuzłaja. Wulkotne kolesowanske šćežki a kopica jězorow wabi do sportowych aktiwitow. Wjesny raz a pyšne wjeski přeprošuja do wodychnjenja. Tu móžeš dobroty za ćěło, duch a dušu do dowola zwjazać, kiž čłowjeka wokřewja. Pójće a wopytajće naše město! Wam budźe so tu cyle wěsće lubić!

Dorffest im Ortsteil Kotten

21. June | 19:00 - 23. June | 22:00

Reit- und Springturnier

28. June | 18:00 - 30. June | 22:00

MückenSommernachtsDisco

12. July | 19:00 - 14. July | 3:00

Dorffest im Ortsteil Sollschwitz

19. July | 18:00 - 21. July | 23:00

Stadtratssitzung

14. August | 19:00 - 21:00

Kappenabend in Wittichenau