Změrcowske jednanje słuži tomu, zo so prawniske rozestajenja po puću dojednanja w přezjednosći skónča. Na změrcowstwo móžeće so w tutych naležnosćach wobroćić:

  • rozestajenja mjez susodami a w prašenjach podruže
  • ranjenje wosobinskeje česće  (skřiwdźenje)
  • naroki na zarunanje škody
  • wotškódnjenje za poćerpjene bolosće
  • žadanja za zapłaćenjom twory abo jeje wróćenjom
  • kaženje měra w domje
  • zranjenje ćěła
  • hroženja
  • wobškodźenje wěcow

Změrcowske jednanje je wjele tuńša naležnosć hač sudniske jednanje. Proces je spěšny a njeběrokratiski. Změrc móže Was w swojej rěčnej hodźinje, kotruž jónu wob měsac poskića, bjezpłatnje poradźować. A tole njejsu ani hišće wšitke lěpšiny pod hesłom „radšo změrc hač sudnik“.

čłonojo našeho změrcowstwa                     

Matthias Liebert | změrc
Anna Bulang | naměstnica
Susanne Retzela | protokolantka

dalše informacije wo změrcowskim jednanju

KONTAKT

Torhošćo 1
02997 Kulow
stwa 12

partnerka:
Margit Schmiegel
sekretariat měšćanosty
telefon: 035725/ 75511

RĚČNA HODŹINA

kóždy 3. štwórtk měsaca
(nimo w juliju a awgusće)
17-18 hodź. w radnicy