Za zastaranje našich najmłódšich mamy w Kulowje tři pěstowarnje a dnjowu mać. Za holcy a hólcow do třoch lět je tu 103 městnow, za dźěći wot třoch lět hač do zastupa do šule 183 městnow. 2018 započachmy nowy dom za pěstowarnju „Jakubecowy wustaw“ twarić, do kotrehož su dźěći a kubłarki 2. měrca 2020 zaćahnyli. Dom z cyłkownje 215 městnami ma mjeno „Swj. Marije“.

Wšitke pěstowarnje w Kulowje su w swobodnym nošerstwje a dźěłaja po indiwidualnych koncepcijach. Wo pedagogiskim směrje móžeće so w jednotliwych pěstowanjach wobhonić.

Doniž njeje dźěćo tři lěta stare, móžetaj je staršej tež k dnjowej maćeri dać. Wot třoch lět hač do zastupa do šule chodźa dźěći do pěstowarnje. We wuwzaćnych padach pak smědźa dale k dnjowej maćeri chodźić.

Šulerjo móža popołdnju poskitki cyłodnjowskeje šule wužiwać abo do jednoho z našeju měšćanskeju hortow chodźić.

KONTAKT

Torhošćo 1
02997 Kulow
stwa 11
Waša partnerka
Beate Hufnagel
telefon: 035725/75520

dźěćo do pěstowarnje přizjewić
Prašejće so prošu direktnje w zarjadnišću, do kotrehož chceće Waše dźěćo rady słać. Wo přidźělenje městna a zrěčenje wšak so pěstowarnja stara.

Městna za zastaranje dźěći so w Kulowje decentralnje rozdźěleja – to činja pěstowarnje resp. naša dnjowa mać sami. Wo přiwzaću rozsudźa po wěstych kriterijach (kaž datum přizjewjenja, staroba, powołanje staršeju, socialne aspekty). Prěni narok na městno maja dźěći z Kulowa. Nowe dźěći so přez cyłe lěto přiwozmu, za tym hač su městna swobodne.

Jeli staršej městno w dwěmaj kubłanišćomaj dóstanjetaj, njech prošu hnydom pěstowarnju informuja, do kotrejež swoje dźěćo słać njebudu. Tak móže je pěstowarnja druhim čakacym staršim poskićić.

 

přizjewjenje dźěsća do pěstowarnje zwonka Kulowa

Chceće-li Waše dźěćo do pěstowarnje w susodnej komunje słać abo tam, hdźež dźěłaće, trjebaće přihłosowanje města Kulowa (wozjewjenje wo přewzaću kóštow). Formular za to dóstanjeće w pěstowarni, kotruž sće sej wupytali.

Za pěstowarnju płaćiće staršiski přinošk, z kotrymž so na kóštach pěstowarnje wobdźěliće.

Staršiski přinošk je w kóždej Kulowskej pěstowarni samsny – runje tak tež přinošk, hdyž dźěćo k dnjowej maćeri daće.

přehlad wo aktualnych staršiskich přinoškach

Hdyž chceće, zo Waše dźěćo w pěstowarni wobjeduje, dyrbiće za to přidatnje płaćić. Kelko to je, zhoniće w pěstowarni.

Swójby z mało dochodami a swójby z wjacorymi dźěćimi w pěstowarni abo pola dnjoweje maćerje móža wokrjes Budyšin wo to prosyć, zo staršiski přinošk přewozmje. Tutu próstwu pak móža hakle stajić, hdyž je dźěćo hižo w pěstowarni. Kóšty so přewozmu započinajo wot měsaca, w kotrymž staj staršej próstwu stajiłoj (w normalnym padźe so njepłaći za měsacy do toho).

formular za přewzaće staršiskeho přinoška (pdf)

dnjowe přebywanišća za dźěći w Kulowje

katolska pěstowarnja “Swj. Marije”

Augusta Bebelowa dróha 9
02997 Kulow

nošer:
katolska wosada “Swj. Marije donjebjeswzaća” Kulow

wjednica:
Thérèse Hörauf

telefon:
035725/70371

e-mail:
jakubetzstift@gmx.de

na web-stronu  pěstowarnje

wotewrjena:
póndźelu do pjatka 6 do 16:30 hodź.

kapacita: 215
z toho 45 městnow za dźěći wot jednoho do třoch lět
z toho hač do 70 městnow za dźěći w horće
z toho hač do pjeć dźěći ze zbrašenjom

Kindertagesstätte Wittichenau

pěstowarnja Kulow

Augusta Bebelowa dróha 21
02997 Kulow

nošer:
Křesćansko-socialny kubłanski skutk z.t.

wjednica:
Simone Posch

telefon:
035725/70438

e-mail:
kita-wittichenau@csb-miltitz.de

na web-stronu pěstowarnje

wotewrjena:
póńdźelu do pjatka wot 6 do 17 hodź.

kapacita:
63 městnow za dźěći wot jednoho do třoch lět
84 městnow za dźěći wot třoch lět do zastupa do šule

Sorbische Kindertagesstätte „Haus der Zwerge“

serbska pěstowarnja „Dom palčikow“

Sulšecy 7
02997 Kulow

nošer:
Křesćansko-socialno kubłanski skutk Sakska z.t.

nawod:
Brigitte Wenke

telefon:
035725/70365

e-mail:
kita-sollschwitz@csb-miltitz.de

na web-stronu pěstowarnje

wotewrjena:
póndźelu do pjatka wot 6:30 do 16 hodź.

kapacita:
10 městnow za dźěći wot jednoho do třoch lět
27 městnow za dźěći wot třoch lět hač do zastupa do šule

dnjowa mać za dźěći w Kulowje

Katrin Wels

Přemysłowy park 28
02997 Kulow

telefon:
035725/189612

e-mail:
katrin.wels@web.de

kapacita:
5 městnow za dźěći wot 9 njedźel hač do třoch lět