Rachlow bě so 1948 z něhdźe 2 km zdalenym Hózkom do gmejny zjednoćił, doniž so wobě wsy 1994 Kulowskej gmejnje njepřirjadowaštej. 

Mjeno Rachlow móhło na to pokazować, zo běše wjes něhdy wobsydstwo wěsteho Rachele. Za hitlerski čas dyrbjachu so wšitke serbske mjena wsow a městow wotstronić. Tohodla rěkaše Hózk hač do 1945 Elsterrode a Rachlow Wiesdorf. 

Pisomnje naspomnjenej buštej wsy prěni raz w 14. lětstotku (1318 a 1374), ale zawěsće běštej hižo wjele prjedy nastałoj. Chuduška póda a často tež wulka woda, hdyž Čorny Halštrow přez brjóh stupi, su buram w starych časach zawěsće dosć starosćow načinili. Tohodla so Rachlow 1419 jako „Sorgewitz“ naspomnja.  

Po Wienskim kongresu 1815 so dźěl sakskeje Hornjeje Łužicy Pruskej přirjadowa. Južnje Rachlowa bě mjeza mjez krajomaj. Tajki stary měznik na puću do Komorowa hišće dźensa steji.

Po wospjetnych změnach – přirjadowanje 1945 k Sakskej, 1952 k wobwodej Choćebuzej (Braniborska) – słušatej Hózk a Rachlow wot 1990 do zwjazkoweho kraja Sakskeje. 

krótka info

prěnje naspomnjenje: 1318
zagmejnowanje: 1994
ličba wobydlerjow: 193
ličba bydlenskich domow: 67
wjesny předstejićer: Manfred Modsching

ZAJIMAWOSTKI

Kapałka w Rachlowje

Kapałka w Rachlowje bu po I. swětowej wójnje natwarjena. Za to bě wudowa Kata Wjelsowa gmejnje kruch swojeje zahrody dała. Wjesnjenjo su so při twarjenju sobu gratu přimali. 1927 móžachu cyrkwičku poswjećić. 2009 zatwarichu nowe wokna. 

Impressionen: