Kulowčenjo rady swjeća. Hač wjesne swjedźenje, wubědźowanje wohnjowych woborow, festiwal při měšćanskim haće, jěchanski a skakanski turněr, třělcowske swjedźenje, Kulowski cup, swjedźeń piwarnje a mnoho dalšeho – wot meje do oktobra je tu nimale kóždy kónc tydźenja někajka akcija. 

Njezapomnity podawk bě 15. Krabatowy swjedźeń w lěće 2016. To bě Kulow cyły kónc tydźenja wulke swjedźenišćo. Němsko-serbske programy na jewišću, dźiwadło, historiske wiki, njeličomne budki z rjemjesłom, prezentacija skotu, filmy a přednoški … – tutón Krabatowy swjedźeń bě prosće gigantiski!

Nic jenož wosrjedź města, ale tež w mnohich haskach so wopytowarjo tołkachu a so do swěta powěstneho Krabata a do swěta historiskeje wosoby Janka Šajatowića zanurichu. 

Njewopisajomny flair a atmosfera tutoho Krabatoweho swjedźenja Kulowčanow k tomu pohnu, zo přetworjachu torhošćo w slědowacych lětach na lětni open-air z małej arenu za koncerty. Pod hesłom „Z połnej paru do lěća“ zahorištej tuž hudźbnej skupinje „Nordstern – auf den Spuren Santianos“ (2017) a „Plain Steel“ (2018) publikum. 6. julija 2019 wustupištej potom Kulowska band „Nadróžny swjedźeń“ a „Turn Away“ z Połčnicy.

Lětni open-air „Z połnej paru do lěća“ podpěruje regionalny zastaraćel z energiju EVSE jako dźak swojim kupcam w regionje.

FESTE – Sommer Open Air