Před nimale 650 lětami so wjes Hózk prěni raz pisomnje naspomni. Dźensa tu wokoło 150 ludźi bydli. Kaž nimale kóžda wjes w Kulowskej wosadźe ma tež Hózk wot 1898 swoju kapałku, kiž steji wosrjedź wsy. 

Wjes je so 1948 z dwaj kilometraj zdalenym Rachlowom do jedneje gmejny zjednoćiła. 1994 buštej wobě wsy do Kulowa zagmejnowanej. Mjeno Hózk, wot kotrehož je němske Hoske wotwodźene, woznamjenja „městno w hajku“. 

12 swjatych křižow při domach a na pólnych pućikach wokoło Hózka, kiž maja wšitke serbski napis, swědča wo ryzy serbskich stawiznach wsy. W lěće 1926 natwarichu w Hózku šulu. Do toho běchu dźěći w kapałce wuwučowali.

Prěni raz so Rachlow a Hózk w 14. lětstotku pisomnje naspomnjatej (1318 a 1374). Nastałoj pak běštej zawěsće hižo wjele prjedy. Chuduška póda a často přez brjóhi stupacy Čorny Halštrow stej buram tule w starych časach zawěsće tójšto starosćow načinili. Tohodla so Rachlow 1419 jako „Sorgewitz“ naspomnja. 

Po Wienskim kongresu 1815 so dźěl sakskeje Hornjeje Łužicy Pruskej přirjadowa. Južnje Rachlowa bě mjeza mjez krajomaj. Stary měznik na puću do Komorowa dźensa hišće steji. Po wjacorych změnach – 1945 do Sakskeje, 1952 do braniborskeho wobwoda Choćebuza – słušatej Hózk a Rachlow wot 1990 do zwjazkoweho kraja Sakskeje.  

Wot lěta 2015 organizuje młodźinski klub wulki běh přez zadźěwki kołowokoło wsy – „Black Bird Run“. Na 12 kilometrach maja wobdźělnicy wjace hač ducent zadźěwkow přewinyć. Zašły raz je wjace hač 300 běharkow a běharjow startowało. Spektakl, kiž so kóžde lěto w septembru wotměwa, přeco wjele přihladowarjow přiwabja.

krótka info

prěnje naspomnjenje: 1374
zagmejnowanje: 1994
ličba wobydlerjow: 149
ličba bydlenskich domow: 38
wjesny předstejićer: Roland Salowsky

Impressionen: