Bauernmarkt Kotten | Krabat Milchwelt

Bauernmarkt Kotten | Krabat Milchwelt

Wěsće Wy, hdźe su “najkmańše kućiki Łužicy”? My haj, dokelž “Krabatowy swět mloka” w Koćinje produkuje dźeń wote dnja z mloka našich kruwow wulki spektrum wšelakeho twarožka, na přikład z mjenom “Čorny młynk” abo “Krabatello”. W ručnym dźěle a z lubosću zhotowjeja tu 20 družin. 

Ale to hišće njeje wšitko, štož móžeš na “Wulkich burskich wikach” prěnju njedźelu w meji na ležownosći “Krabatoweho swěta mloka” wobdźiwać. Moderny ratarski zawod wšitke kołoběhi w ratarstwje tak předstaja, zo móžeš je ze wšěmi zmysłami dožiwić. Na “škleńčanym dworje” steji kruwa w srjedźišću – předstaja puć wot zastaranja ćelatow, přez plahowanje picy hač do předźěłanja mloka na słódne žiwidła, kaž twarožk, jogurt a twaroh. 

Bauernmarkt in Kotten | Krabat Milchwelt

Bauernmarkt in Kotten | Krabat Milchwelt

Na tutym wosebitym dnju pak “Krabatowy swět mloka” njeje jenož produkowanišćo, ale přeměni so na hoberske wiki z čerstwymi produktami z regiona, tekstilijemi a kosmetiku z přirodnych maćiznow, maš tam zela, kwětki a rostliny wšěch družin a wšo, štož je za žiwjenje na wsy wažne a rjane. 

Tuž pójće a pohladajće raz na burske wiki prěni kónc tydźenja w meji – to budźe so Wam z wěstosću lubić!

Krabat Milchwelt
Krabatowy swět mloka
Koćina
Na přestrěni MKH
telefon: 035725 92 90 0

PŘEHLAD

termin:
stajnje prěni kónc tydźenja w meji
poskitk:
Dožiwće burow a rjemjeslnikow z cyłeje Sakskeje a dajće sej speciality z Łužicy zesłodźeć!
Wjeselće so na pisane akcije jako start do nalěća a na krasne dožiwjenja a poskitki k sobučinjenju za dźěći.