Dubrjeńk leži jenož někotre kilometry zapadnje Kulowa. Wot 1994 słuša do Kulowskeje gmejny. Mjeno so wotwodźuje wot staroserbskeho słowa „dub“ a woznamjenja „sydlišćo w dubinje“. Za hitlerski čas rěkaše wjes Eichhain, dokelž dyrbješe so serbske, potajkim nje-němske mjeno wotstronić. Prěnje pisomne pokazki na wjes Dubrjeńk su ze 14. lětstotka. Tehdy bu dokumentowane, zo je nowy wobsedźer wsy Pančičanski klóšter Marijina hwězda. Z časa załoženja klóštra w lěće 1248 jemu hižo wjacore susodne wsy podstejachu. W lěće 1500 su knježa von Schönburg z Wojerec ćežko přistupne bahno pola Dubrjeńka klóštrej Marijina hwězda předali.   

Dokelž leži Dubrjeńk w Hornjej Łužicy, běše w stawiznach wospjet pod wšelakim knjejstwom. Po Wienskim kongresu 1815 dyrbješe Sakska wulki dźěl Hornjeje Łužicy Pruskej wotstupić. Mjeza mjez krajomaj běše južnje wsy. 1945 bu wokrjes Wojerecy zaso sakski, 1952 přińdźe do braniborskeho wobwoda Choćebuza a 1990 zaso wróćo do Sakskeje. 

Do Dubrjeńka sy w starych časach jenož z juha sem nutř a zaso won móhł. Hakle we 18. lětstotku stworichu puć do Scheckthala. Tohodla móžeše so wjes w starych časach derje zakitować. 

Ludźo w Dubrjeńku běchu so lětstotki dołho wosebje z ratarstwa žiwili. 1905 załožichu w Dubrjeńku skału, w kotrejž wjele muži ze wsy dźěłaše. Dźensa tam wosebje šoter a split za dróhotwar produkuja. 

krótka info

prěnje naspomnjenje: 14. lětst.
zagmejnowanje: 1994
ličba wobydlerjow: 90
ličba bydlenskich domow: 31
wjesny předstejićer: Mathias Brückner

Impressionen: